FSA - FUTURE STRUCTURAL ANALYSES

OFICJALNA STRONA KOŁA NAUKOWEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Najbliższe spotkanie
Aktualności

2013-04-29 14:22:26, Maciej
W dniach 18-19 kwietnia br. rozstrzygnięto, ogłoszoną ponad 2 miesiące wcześniej, drugą edycję Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych, organizowanego przez Politechnikę Wrocławską. Przed Uczestnikami postawiono trudne zadanie zaprojektowania uniwersalnego mostu o rozpiętości 5,4m, w którym obciążenie mogłoby być przyłożone w losowym miejscu w poziomie pomostu. Maksymalna wysokość mostu musiała zmieścić się w granicach 0,7-0,8m od poziomu podparcia. Połączenia pojedynczych elementów mostów przewidziano wyłącznie jako połączenia śrubowe, a masa projektowa mostu ograniczona została do 150kg. Wykonane według tych wytycznych projekty zostały następnie przekazane przez Organizatora wytwórniom stalowym do rzeczywistej realizacji. Niestety nie wszystkim drużynom udało się znaleźć wykonawcę dla swoich mostów i nie mogły one wziąć udziału w etapie finałowym. Drużyny musiały w krótkim terminie około miesiąca stworzyć solidne koncepcje swoich mostów i przygotować dokumentację projektową dla wytwórni stalowych. Aby pokazać się od jak najlepszej strony i skupić maksymalną uwagę na projekcie uczestnicy niejednokrotnie poświęcali swoje indywidualne wyniki na uczelniach. Drużyna z Gliwic pierwsze trzy tygodnie spędziła na żmudnym analizowaniu różnorakich koncepcji mostu i obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Równocześnie obmyśliwano sposoby łączenia poszczególnych elementów. Na kilka dni przed terminem złożenia projektów zaczęto przenosić koncepcje obliczeniowe do programu typu CAD, w którym aż do ostatniego wieczoru powstawał pełny projekt wykonawczy konstrukcji. Do rywalizacji w piątek 19 kwietnia stanęło osiem drużyn pięcioosobowych reprezentujących osiem prestiżowych uczelni technicznych w Polsce. Nie zabrakło reprezentacji gospodarzy z Politechniki Wrocławskiej, drużyn z Politechniki Poznańskiej, Gdańskiej, Opolskiej, SGGW w Warszawie a także ekipy z Politechniki Śląskiej, która broniła wywalczonego przed rokiem przez swoich kolegów tytułu zwycięzcy. Etap finałowy podzielono na fazę montażową, w której punkty przyznawano za czas skręcenia konstrukcji, oraz na fazę obciążeniową, gdzie w maszynie laboratoryjnej mosty obciążane były siłą w jednej czwartej swojej rozpiętości na mimośrodzie (odchyleniu osi centralnej) 20cm aż do momentu zniszczenia. Najbardziej efektywne okazały się mosty wykorzystujące siłę rozporu do przeniesienia obciążenia. Most drużyny z Politechniki Śląskiej w składzie: Monika Cofała, Jarosław Kowalczyk, Piotr Kremser, Maciej Kręzel, Piotr Piskorz wraz z opiekunem akademickim mgrem inż. Krzysztofem Kozieł pod względem wielkości siły niszczącej zdeklasował wszystkie pozostałe konstrukcje wynikiem 98,51 kN (co oznacza 10 ton przyłożonego obciążenia). Kolejna z drużyn z najwyższym wynikiem punktowym, Politechnika Wrocławska, uzyskała na maszynie wytrzymałościowej siłę 59,36 kN. Studenci z Gliwic w znakomitym czasie 33 minut zmontowali swój most, ustępując najlepszym pod tym względem Wrocławianom jedynie o 2 minuty. Zwycięstwo punktowe drużyny z Górnego Śląska było niepodważalne, jednakże aby zachować dobrą atmosferę konkursu wszystkim Uczestnikom przyznano wyróżnienia. Wielki szacunek należy się Organizatorom za ideę i wykonanie tej znakomitej technicznej imprezy, w której studenci zyskali tak wiele cennego doświadczenia i poznali prawdziwe realia projektowania.

Brak informacji o zbliżających się spotkaniach
Partnerzy© 2013, Future Structural Analyses