FSA - FUTURE STRUCTURAL ANALYSES

OFICJALNA STRONA KOŁA NAUKOWEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Najbliższe spotkanie
O nas

INFORMACJE O FSA
FSA to koło naukowe działające przy Katedrze Teorii Konstrukcji Budowlanych wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Celem naszej działalności jest upowszechnienie i poszerzenie wiedzy na temat numerycznego modelowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz rozwijanie wszelkich umiejętności związanych z tym zakresem. Przede wszystkim skupiamy się na pogłębieniu znajomości oprogramowania komputerowego Autodesk Robot Structural Analisys. Zdobytą wiedzę, wspieramy wyjazdami edukacyjnymi oraz uczestnictwem w konkursach. Spotkania koła odbywają się z reguły, co dwa tygodnie. Są to między innymi zajęcia dydaktyczne poszerzające naszą wiedzę. Ponad to, członkowie zajmują się realizacją projektów indywidualnych i zespołowych.

INFORMACJE O OPIEKUNIE
Opiekunem naszego koła jest dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl. Ryszard Walentyński, który w 1987r ukończył Wydział Budownictwa. Jako absolwent rozpoczął pracę w Zakładzie Inżynierii Miejskiej i Wytrzymałości Materiałów Instytutu Konstrukcji Budowlanych, którą kontynuował od 1994r. w Katedrze Teorii Konstrukcji Budowlanych. Rok później zdobył tytuł Doktora Nauk Technicznych i objął stanowisko adiunkta. Nie poprzestał na rozwijaniu swojej kariery zawodowej, w efekcie w 2005 roku został Doktorem Habilitowanym Nauk Technicznych, a po 2 latach Profesorem Nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej.
Profesor współpracuje z wieloma biurami projektów. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i nadzoru. Zajmuje się projektowaniem i opiniowaniem złożonych konstrukcji budowlanych i inżynierskich, w tym obiektów przemysłowych, kominów, powłok i konstrukcji cienkościennych. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, m.in. za projekt kopuł RMF FM w Alwerni.
Profesor w swoim dorobku posiada ponad 60 publikacji i referatów na konferencjach. Uczestniczył w wielu zagranicznych programach badawczych i dydaktycznych.
Ważniejsze pełnione obecnie funkcje:
 • Członek Senatu Politechniki Śląskiej;
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej;
 • Pełnomocnik Rektora do spraw Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii;
 • Przewodniczący Egzaminu Dyplomowego;
 • Członek Rady Wydziału;
 • Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej;
 • Zastępca Kierownika Katedry;
 • Członek kilku krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i naukowo-technicznych;
 • Członek komitetów naukowych wielu konferencji ogólnopolskich, zagranicznych i międzynarodowych.
Opiekunami pomocniczymi są doktoranci z Katedry Teorii Konstrukcji Budowlanych:
 • mgr inż. Krzysztof Kozieł,
 • mgr inż. Robert Cybulski.
Brak informacji o zbliżających się spotkaniach
Partnerzy© 2013, Future Structural Analyses